Praksis i Arbeidsliv


PiA har fokus på praksis i arbeidslivet for displinstudenter. Høyere utdanning og arbeidslivsrelevans har stått høyt på agendaen de siste årene.

Arbeidsrelevansmeldingen som skal legges frem våren 2021 har som ambisjon:

  • bedre og mer gjensidig samarbeid mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet
  • om samfunnets kunnskapsbehov, utvikling av høyere utdanning og studentenes læring
  • å styrke kvaliteten på praksis i utdanninger med mye obligatorisk praksis
  • å styrke arbeidstilknytningen til utdanninger som har svak arbeidstilknytning i dag, inkludert økt bruk av praksis
  • å styrke innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning

Det er et tydelig ønske fra både politikere og samfunnet for øvrig når det gjelder en økningeller tydeliggjøring av utdanningens relevans. Praksis er ofte en del av forslaget til løsning påden opplevde eller faktiske mangelen på arbeidslivsrelevans.

Hvordan det organiseres, kommuniseres og samarbeides med næringslivet vil være avavgjørende betydning for studenter skal oppnå arbeidslivsrelevans.

PiA har som mål å støtte studentene som skal ut i praksis, arbeidsgiverne som skal ta imot studentene, og høyere utdanningsinstitusjoner hvor de studerer.

PiA skal utvikle en prototype av en arbeidslivportal som blant annet skal kunne matche studenter med praksisplasser ved bruk av læringsanalyse (på engelsk: employability & apprenticeship analytics).

Project Period:

nov.2020 - des.2021

Project Period:

November 2019

December 2021

Funded By:

Universitetet i Bergen

Project Leader:

Barbara Wasson

Project Members:

SLATE: Tom Knudsen; Mohammad Khalil, Gleb Belokrys; Astrid Hamre-Os

Project Partners:

More Relevant Projects

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway