Gjesteforelesning: Dr. Jo-Anne Baird

October 14, 2019

14:00 - 15:30

Auditorium B, Sydneshaugen skole

Professsor Jo-Anne Baird, Universitet i Oxford, blir utnevnt som æresdoktor ved Universitetet i Bergen. I den forbindelse holder hun en forelesning om vurdering, som er hennes spesialfelt. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Vurdering av læring er et gjennomgående tema i barnehage, skole, høyere utdanning og i arbeidslivet. Baird har i sin forskning vist at vurdering er et begrep som forstås på ulike måter. Det finnes ulikevurderingsparadigmer, for eksempel det psykometriske og det læreplanbaserte vurderingsparadigmet. De ulike paradigmene har forskjellige syn på hva som skal vurderes, hvorfor, hvordan læring og vurdering henger sammen og hva kvalitetskriteriene er. Vurderingspraksis inneholder imidlertid oftest elementer av flere paradigmer. Resultatet er komplekse praksiser som til dels kan virke selvmotsigende. Det kan være vanskelig både for den som vurderer og den som blir vurdert å forstå hva vi egentlig gjør og vil med vurdering.

I denne forelesningen vil Baird drøfte forskjellige former for vurdering i lys av ulike vurderingsparadigmer. Selv om mange av oss har erfaring med for eksempel å utvikle design for eksamen og å vurdere elever og studenters arbeid, mangler vi en felles forståelse av hva vi gjør. Bairds paradigmeanalyse kan hjelpe forskere og lærere på alle nivå til å forstå ulike vurderingspraksiser bedre.

Sigrid Blömeke vil respondere på forelesningen. Blömeke er direktør ved Centre for Educational Mesurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo. Hun leder for tiden et utvalg som ser på eksamensordningen i norsk skole, og vil med utgangspunkt i sin kjennskap til norsk vurderingssystem og vurderingskultur innlede til en kritisk diskusjon.

Hjertelig velkommen!

OM JO-ANNE BAIRD

Jo-Anne Baird er en internasjonalt anerkjent forsker innenfor feltet vurdering i utdanning. Baird er utdannet psykolog ved Universitetet i Strathclyde i Glasgow og tok doktorgraden under veiledning av professor Dianne Berry ved Universitetet i Reading. Hun er direktør ved Department of Education ved Universitetet i Oxford, der hun også leder flere forskningsprogram, og hun har skrevet over 100 bøker, artikler og rapporter om problemstillinger knyttet til vurdering i utdanning. I 2016 ble hun utnevnt som professor II ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og hun har siden samarbeidet med forskere her. 14. oktober i år utnevnes hun til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Baird arbeider særlig med å skaffe kunnskapsgrunnlag for politiske prosesser og har vært «Standing Adviser to the UK Parliament’s House of Commons Education Select Committee». Forskningen hennes på ulike praksiser med å utvikle standarder for utdanning har vært av stor betydning for arbeidet med å sette eksamensstandarder i England. I nylig publiserte arbeider har hun utvidet analysene til å belyse området internasjonalt, og analysene viser at ulike praksiser i stor grad er kontekstuelt betinget.

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway