ILUKS Planleggeren

Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet (ILUKS) er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), program for studentaktiv læring, og Universitetet i Bergen. Målet med prosjektet er å utvikle læringsverktøy som bidrar til mer studentaktiv læring i lærerutdanningen, bedre praksisopplæring for studentene, og at lærerstudenter lærer å jobbe undersøkende med utvikling av egen undervisning.

ILUKS Planleggeren

ILUKS Planleggeren er et forskningsbasert, digitalt læringsdesignverktøy utviklet for å støtte lærerstudenters profesjonsutvikling. Verktøyet gjør det mulig å planlegge og designe undervisning på en fleksibel og dynamisk måte.

Prototypen av verktøyet prøves ut i samarbeid med lektorstudenter ved Universitetet i Bergen, praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge og praksislærere i videregående skole.

Undervisningsdesign kan deles med andre, slik at man kan gi tilbakemeldinger på designet før, underveis eller etter gjennomført undervisning. ILUKS Planleggeren kan brukes individuelt eller i samarbeid med lærerstudenter og lærere i skolen til å designe og forbedre undervisning, og støtter en undersøkende tilnærming til utvikling av egen undervisning i profesjonelle læringsfellesskap.

ILUKS Planleggeren er utviklet av:

Kristin Børte, Prosjektleder og seniorforsker ved SLATE, UiB

Helene Marie Kjærgård Eide, Førsteamanuensis, institutt for pedagogikk, UiB

Gleb Belokrys, Overingeniør ved SLATE, UiB

Martin Heitmann, Programmerer og utvikler ved SLATE, UiB

Publikasjoner

Røneid, K.N., & Børte, K. (2023) Technology supported learning designs – how do student teachers plan student activity in lessons? NERA 2023 Nordic educational research association, Oslo, 15-17 March, 2023.

Børte, K. & Eide, H.M.K. (2022) Research-informed technology development for student active learning in teacher education. Paper presented at the American International Research Association – conference AERA 2022, San Diego, 20. - 25. April.

Børte, K. & Eide, H.M.K. (2021) Mind the gap - Using barriers to student active learning to inform technology-enhanced active learning in teacher education. Paper presented at Nordic Education Research Association - NERA, NERA 2021, Odense, 3. - 5. nov.

ILUKS: Offisielt nettsted

ILUKS Planleggeren

ILUKS: Prosjektside på slate.uib.no

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway