Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet (ILUKS)

Forsknings- og utviklingsprosjektet Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet (ILUKS) skal bidra til mer studentaktiv læring i lærerutdanningen, bedre praksisopplæring og at lærerstudentene lærer å jobbe undersøkende med utvikling av egen undervisning. For å nå disse målene arbeides det systematisk med å utvikle koblinger mellom teori og praksis gjennom teknologistøttede studentaktive arbeidsmåter. Lærerstudentene skal, både i praksisperiodene og som ferdigutdannede lærere, praktisere yrket sitt i en skole der LK20 forventer elevaktiv læring. Det er derfor viktig at lærerutdanningen forbereder lærerstudentene på denne siden ved skolens arbeidshverdag.

I prosjektet utvikler vi og prøver ut nye digitale løsninger og et nytt modulbasert emne, «Undervisningsdesign for elevaktiv læring» der lærerstudentene skal lære å planlegge, designe og gjennomføre undervisning ved bruk av elevaktive læringsmetoder i praksis. En digital kunnskapsbase og en digital kommunikasjonsplattform som støtter lærerstudentenes profesjonsutvikling brukes i undervisning og i praksisperioden.

ILUKS skal bidra til mer studentaktiv læring i lærerutdanningen, bedre praksisopplæring og at lærerstudentene lærer å jobbe undersøkende med utvikling av egen undervisning.

I ILUKS-prosjektet er lærerstudentene aktive medskapere av egne læremidler ved at de utvikler undervisningsdesign for elevaktiv læring som skal inngå i kunnskapsbasen. I tillegg skal lærerstudentene prøve ut sine undervisningsdesign i skolen og der legge til rette for elevaktiv læring i klasserommet. ILUKS bidrar dermed til studentaktivlæring på to nivå, både i skolen og på universitetet.

Seminar og utprøving av digitale læringsressurser

Første pilot ble gjennomført høsten 2022, der lektorstudenter ved Universitetet i Bergen ble invitert til å delta på seminarrekken «Undervisningsdesign for elevaktiv læring».

Utprøvingen av de digitale løsningene til ILUKS ble gjennomført i samarbeid med lektorstudenter ved Universitetet i Bergen og lærere i Vestland fylkeskommune i forbindelse med studentenes praksisperiode.

Andre pilot ble gjennomført våren 2023, i samarbeid med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). PPU-studentene ved campus Ringerike ved USN deltok på seminarrekken «Undervisningsdesign for elevaktiv læring» og fikk prøve ut de digitale løsningene i løpet av sin praksisperiode.

Våren 2023 hadde vi et samarbeid med Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Målet med samarbeidet var å undersøke hvordan digital teknologi kan støtte arbeid i profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Studenter på videreutdanningen Fremtidens profesjonsfaglige digitale kompetanse for lærere (IS 912+913) fikk prøve ut den digitale ressursen kalt ILUKS-planleggeren. Planleggeren kan brukes både for å planlegge undervisning og til å gi veiledning og tilbakemeldinger på planlagt og gjennomført undervisning.

Mer informasjon om de digitale læringsressursene finnes på det offisielle nettstedet til ILUKS.

Oversikt over formidlingsarbeid i ILUKS

Vitenskapelige konferanser

Børte, K., & Lillejord, S. (2023) Engaging Teacher Students in Productive Collaboration during Practicum. Paper presentation, ECER 2023 European Educational Research Association, Glasgow, 22-25 August, 2023.

Røneid, K.N., & Børte, K (2023) Technology supported learning designs – how do student teachers plan student activity in lessons? NERA 2023 Nordic educational research association, Oslo, 15-17 March, 2023.

Børte, K., & Eide, H.M.K. (2021) Mind the gap - Using barriers to student active learning to inform technology-enhanced active learning in teacher education. Paper presented at Nordic Education Research Association - NERA2021. NERA 2021 3-5 nov. Odense, Denmark.

Målgruppe: utdanningsforskere, lærerutdannere, lærere og praktikere i skolen.

Børte, K & Eide, H.M.K., (2022) The use of communicative tools in interdisciplinary professional learning networks promoting student active learning, Virtual International School Effectiveness Congress (ICSEI 2022) Jan 5-6 and Jan 10-11, 2022.

Børte, K. & Eide, H.M.K (2022) Research informed technology development for student active learning in teacher education. Paper presented at the American International Research Association – conference AERA 2022, San Diego 20-25 April.

Prosjektleder for ILUKS, Seniorforsker Kristin Børte, presenterer en statusrapport for ILUKS-prosjektet under SLATEs juleseminar på Voss, desember 2022. Foto: Ingvild Abildgaard Jansen.

Inviterte foredrag og seminar

Børte, K. (2023) Active Learning – Challenges and possibilities. Invited keynote and seminar on active learning. University of Wales Trinity Saint David, 30th, March 2023.

Børte, K. (2022) Barriers to student active learning in higher education. Invited keynote – seminar on active learning, College of Education, Psychological Science Department, Qatar University, 2 October 2022.

Børte, K.(2020) Studentaktiv læring i lærerutdanningen- ILUKS, Key Note UHR-Lærerutdanning, Lærerutdanningskonferansen 28 april 2021 (antall deltakere ca. 280 lærerutdannere).

Børte, K& Eide, H. (2021) Elevaktiv undervisning og elevmedvirkning. Desentralisert kompetanseutvikling, Vestland Fylkeskommune– samling 20. oktober deltakere: ca. 70 lærere og skoleledere fra videregående skole.

Røneid, K.N, (2020) Innovative lærerstudenter: undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet 07.09.2021 Informasjonsmøte for lærerstudenter på Kopra 102 ca. 150 studenter.

Project Period:

1. januar 2021 - 31. desember 2023

Project Period:

Funded By:

DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning; Program for studentaktiv læring

Project Leader:

Kristin Børte

Project Members:

Helene Marie Kjærgård Eide, Gleb Belokrys, Martin Heitman, Barbara Wasson, Sølvi Lillejord, Rosaline Barendregt og Kjersti Nedland Røneid.

Project Partners:

More Relevant Projects

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway