Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kreative kunnskapsprosesser og studentaktivitet (ILUKS)

Picture: Pixabay

ILUKS skal bidra til en bedre praksisopplæring for lærerstudentene ved Universitetet i Bergen og en bedre integrert lektorutdanning. For å nå disse målene skal det arbeides systematisk med å utvikle koblinger mellom teori og praksis gjennom studentaktive arbeidsmåter. Lærerstudentene skal, både i praksisperiodene og som ferdig utdannede lærere, praktisere yrket i en skole der LK2020 forventer elevaktiv læring. Utdanningen må derfor forberede studentene på denne siden ved skolens arbeidshverdag. Gjennom prosjektet vil vi utvikle:

  • En digital kunnskapsbase for lærerstudenter til bruk under studiet.
  • En digital plattform for kommunikasjon mellom studenter, veileder, universitet og praksislærer.
  • Et modulbasert fellesemne på lektorutdanningen der lærerstudentene skal lære å designe elevaktiv undervisning som de skal prøve ut i praksis.

ILUKS er organisert som et pilotprosjekt i lærerutdanningen. I prosjektet vil vi utvikle et nytt modulbasert fellesemne på tvers av lektorprogrammene der lærerstudentene skal lære å designe elevaktiv undervisning som de skal prøve ut i en praksisperiode. Basert på tilbakemeldinger fra praksislærer, veileder ved universitet og elever skal lektorstudentene forbedre sine undervisningsdesign. Studentene lærer dermed å arbeide undersøkende i planlegging, gjennomføring og evaluering av sin egen undervisning. Eksempler på elevaktive undervisnings- og læringsdesign som er prøvd ut skal gjøres tilgjengelig digitalt i en felles kunnskapsbase for lærerstudenter. En slik kunnskapsbase utvikles som en del av prosjektet, sammen med en digital plattform for kommunikasjon mellom studenter, veileder ved universitet og praksislærer.

Project Period:

1 Januar 2021 - 31 Desember 2023

Project Period:

Funded By:

DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning; Program for studentaktiv læring

Project Leader:

Kristin Børte

Project Members:

Helene Marie Kjærgård Eide, Kjetil Egelandsdal, Gleb Belokrys, Martin Heitman, Barbara Wasson og Sølvi Lillejord

Project Partners:

More Relevant Projects

No items found.

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway