Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet (ILUKS)

ILUKS skal bidra til en bedre praksisopplæring for lærerstudentene ved Universitetet i Bergen og en bedre integrert lektorutdanning. For å nå disse målene skal det arbeides systematisk med å utvikle koblinger mellom teori og praksis gjennom teknologistøttede studentaktive arbeidsmåter. Lærerstudentene skal, både i praksisperiodene og som ferdigutdannede lærere, praktisere yrket i en skole der LK20 forventer elevaktiv læring. Det er derfor viktig at lærerutdanningen forbereder lærerstudentene på denne siden ved skolens arbeidshverdag.

Gjennom prosjektet skal vi utvikle og prøve ut to digitale løsninger. En digital kunnskapsbase og en digital kommunikasjonsplattform for å støtte lærerstudentenes profesjonsutvikling. Det skal også utvikles et modulbasert felles emne på tvers av lektorprogrammene der lærerstudentene skal lære å planlegge, designe og gjennomføre undervisning ved bruk av elevaktive læringsmetoder i praksis.

ILUKS skal bidra til mer studentaktiv læring i lærerutdanningen, bedre praksisopplæring og at lærerstudentene lærer å jobbe undersøkende med utvikling av egen undervisning.

I prosjektet er lærerstudentene aktive medskaper av egne læremidler ved at de utvikler undervisningsdesign for elevaktiv læring som skal inngå i kunnskapsbasen. I tillegg skal lærerstudentene prøve ut sine undervisningsdesign i skolen og der legge tilrette for elevaktiv læring i klasserommet. ILUKS bidrar dermed til studentaktivlæring på to nivå, både i skolen og på universitetet.  

Kurs og utprøving av digitale læringsressurser

Første pilot gjennomføres høsten 2022 der 20lærerstudenter får mulighet til å delta på kurset «Undervisningsdesign for elevaktiv læring». Andre pilot for lærerstudenter gjennomføres høsten 2023. Mer informasjon om å delta på kurs og utprøving av de digitale læringsressursene finnes her:

ILUKS informasjonsflyer for lærerstudenter.

Oversikt over formidlingsarbeid i ILUKS

Vitenskapelige konferanser

1.    Børte,K., & Eide, H.M.K. (2021) Mind the gap - Using barriers to student active learning to inform technology-enhanced active learning in teacher education. Paper presented at Nordic Education Research Association - NERA2021. NERA 2021 3-5 nov. Odense, Denmark

Målgruppe: utdanningsforskere, lærerutdannere, lærere og praktikere i skole

2.     Børte, K & Eide,H.M.K., (2022) The use of communicative tools in interdisciplinary professional learning networks promoting student active learning, VirtualInternational School Effectiveness Congress (ICSEI 2022) Jan 5-6 and Jan10-11, 2022.

3.     Børte, K. & Eide,H.M.K (2022) Research informed technology development for student active learning in teacher education. Paper presented at the AmericanInternational Research Association – conference AERA 2022, San Diego 20-25April.

 

Populærvitenskapelig formidling

1.    Børte, K.(2020) Studentaktiv læring i lærerutdanningen- ILUKS, KeyNoteUHR-Lærerutdanning, Lærerutdanningskonferansen 28 april 2021 (antall deltakereca. 280 lærerutdannere)

2.    Børte, K& Eide, H. (2021) Elevaktiv undervisning og elevmedvirkning.Desentralisert kompetanseutvikling, Vestland Fylkeskommune– samling 20 oktober deltakere: ca. 70 lærere og skoleledere fra videregående skole

3.    Røneid, K.N, (2020) Innovative lærerstudenter: undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet 07.09.2021 Informasjonsmøte for lærerstudenter på Kopra 102 ca. 150 studenter.

 

Project Period:

1 Januar 2021 - 31 Desember 2023

Project Period:

Funded By:

DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning; Program for studentaktiv læring

Project Leader:

Kristin Børte

Project Members:

Helene Marie Kjærgård Eide, Gleb Belokrys, Martin Heitman, Barbara Wasson og Sølvi Lillejord

Project Partners:

More Relevant Projects

No items found.

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway