SLATE Reports

2020
2019

Egelandsdal, K., & Hansen, C. (2020). Digitrans kortrapport: Studentenes opplevelse av studiesituasjonen etter nedstengingen av UiB grunnet COVID-19. Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-93789-05-5

Egelandsdal, K., & Hansen, C. (2020). Digitrans kortrapport: Undervisernes opplevelse av undervisningssituasjonen etter nedstengingen av UiB grunnet COVID-19. Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-93789-06-2

Misiejuk, K. & Wasson, B. (2020). DigiTrans: Trends in Learning Design in Canvas Courses after Covid-19. SLATE Research Report 2020-3, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-93789-07-9


Egelandsdal, K., Smith, M., Hansen, C.J.S., Ness, I.J. & Wasson, B.  (2019). Adaptiv læring i matematikk: empirisk rapport om Multi Smart Øving i grunnskolen. SLATE Research Report 2019-4, Bergen: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-93789-02-4

Ferguson, Rebecca; Coughlan, Tim; Egelandsdal, Kjetil; Gaved, Mark; Herodotou, Christothea; Hillaire, Garron; Jones, Derek; Jowers, Iestyn; Kukulska-Hulme, Agnes; McAndrew, Patrick; Misiejuk, Kamila; Ness, Ingunn Johanne; Rienties, Bart; Scanlon, Eileen; Sharples, Mike; Wasson, Barbara; Weller, Martin; Whitelock, Denise. (2019). Innovating Pedagogy 2019. Open University Innovation Report 7. 43 sider. ISBN: 9781473028333.

Hansen, C.J.S., Netteland, G., Wasson, B., Wake, J. (2019). Inquire Competence for better Practice and Assessment (iComPAss): Sluttrapport. SLATE Research Report 2019-2, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Kynigos, C. (2019). Adaptive Learning in Mathematics: Situating Multi Smart Øving in the Landscape of Digital Technologies for Mathematics Education. SLATE Research Report 2019-3, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-93789-00-0

Morlandstø, N.I., Hansen, C.J.S., Wasson, B., Bull, S. (2019). Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning: Sluttrapport. SLATE Research Report 2019-1, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-994238-7-8

Wasson, B., Morlandstø, N.I. & Hansen, C.J.S. (2019). Sammendrag av SLATE Research Report 2019-1: Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning (AVT), Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Wasson, B., Morlandstø, N.I. & Hansen, C.J.S. (2019). Summary of SLATE Research Report 2019-1: Activity Data for Assessment and Activity (AVT), Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway