Cathrine Tømte: "Hvorfor er det ingen som spør forskerne om bruk av skjermer i skolen?"

May 26, 2023

De siste årene har det vært mye bekymring rundt særlig de yngste barnas skjermbruk i skolen, og rundt underviseres digitale kompetanse. "Hvorfor er det ingen som spør forskerne om bruk av skjermer i skolen?" spør vår kollega Cathrine Tømte i en kronikk i Aftenposten.

A photo of a blonde woman with blue eyes.
Cathrine Edelhard Tømte, professor ved Universitetet i Agder og professor II ved SLATE. Foto: Ingvar Jensen.

Denne uken har vår kollega Cathrine Tømte, professor ved Universitetet i Agder og professor II ved SLATE, bidratt til en kronikk i Aftenposten. Kronikken er skrevet sammen med Cathrine Pedersen (stedfortredende forskningsleder og forsker II) og Frida F. Vennerød-Diesen (forsker II) ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

I kronikken oppfordrer de politikere og journalister til å spørre forskere om hva de foreløpig vet om bruken av digitale enheter i skolen: "Det har vært forsket på temaet i årevis, i mange land, fra ulike fagdisipliner og med ulike vitenskapelige metoder."

SLATE støtter oppfordringen til politikere og journalister!

Med hensyn til skjermbruk i skolen, har Tømte, Pedersen og Vennerød-Diesen selv forsket på og sammen med Asker kommune i seks år.

Les kronikken her for å få vite mer om funnene fra Tømte, Pedersen og Vennerød-Diesens forskning på elever og underviseres bruk av digitale enheter som iPads og Chromebooks i skolen i Asker kommune.

All News

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway