Den andre SLATE-rapporten fra Digitrans-prosjektet er publisert

November 19, 2020

Digitrans kortrapport: Undervisernes opplevelse av undervisningssituasjonen  etter nedstengingen av UiB grunnet COVID-19

Engelsk

12. mars 2020 ble det kunngjort en nasjonal nedstengning av Norge, for å bekjempe COVID-19-pandemien. Så og si over natten, svarte Universitetet i Bergen (UiB) med å flytte all undervisning over på nettet. DigiTrans-prosjektet har sett på den digitale transformasjonen fra flere perspektiv. Denne rapporten faller inn under tema B: Adaptation to Online Teaching & Learning.

Kortrapporten presenterer preliminære funn fra en spørreundersøkelse for undervisere omhvordan nedstengingen av Universitetet i Bergen (UiB) grunnet COVID 19, 12.mars påvirket undervisningssituasjonen. 483 undervisere deltok i undersøkelsensom representere alle fakultetene. Rapporten viser at mange undervisere har opplevd utfordringer knyttet til økt arbeidsmengde, manglende kontakt medstudenter og kollegaer, uklare grenser mellom arbeidstid og fritid, og undervisningsaktiviteter som ikke lar seg gjøre hjemmefra. De fleste underviserne har imidlertid lært å bruke nye digitale verktøy etter at UiB ble stengt og 61 % svarer at de kommer til å bruke digitaleverktøy mer enn tidligere i fremtidige semester. Over halvparten av underviserne (66 %) oppgir også at de ser nye muligheter til å utvikle egen undervisningspraksis på grunn av erfaringene fra våren 2020. Selv om tre fjerdedeler opplever seg selv som kompetente nok til å bedrive nettbasert undervisning sine emner, oppgir 65 % at de trenger mer opplæring i hvordan de kan undervise digitalt.

Last ned rapporten

All News

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway