Den første SLATE-rapporten fra Digitrans-prosjektet er publisert

September 21, 2020

Digitrans kortrapport: Studentenes opplevelse av studiesituasjonen etter nedstengingen av UiB grunnet COVID-19

English

12. mars 2020 ble det kunngjort en nasjonal nedstengning av Norge, for å bekjempe COVID-19-pandemien. Så og si over natten, svarte Universitetet i Bergen (UiB) med å flytte all undervisning over på nettet. DigiTrans-prosjektet har sett på den digitale transformasjonen fra flere perspektiv. Denne rapporten faller inn under tema B: Adaptation to Online Teaching & Learning.

Rapporten presenterer preliminære funn fra en studentundersøkelse om hvordan nedstengingen av Universitetet i Bergen (UiB) grunnet COVID 19. 12. mars har påvirket undervisnings- og studiesituasjonen. 4064 studenter deltok i undersøkelsen som representerer alle fakultetene. Rapporten fremhever at mange studenter har hatt utfordringer knyttet til mangel på sosial kontakt, ensomhet og vanskeligheter med å studere hjemmefra. Selv om situasjonen har vært vanskelig for studentene, er flertallet likevel fornøyd med måten UiB har lagt til rette for digital undervisning etter nedstengingen.

Last ned rapporten

All News

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway