DigiTrans rapport om studiesituasjonen høsten 2020

February 5, 2021

Studentenes opplevelse av studiesituasjonen under nedstengingene av UiB høsten 2020

English

Universitetet i Bergen (UiB) måtte høsten 2020 igjen stenge tilgangen til «campus» for studentene for å hindre spredningen av koronaviruset på grunn av den pågående pandemisituasjonen. For de fleste studentene ble høstsemesteret preget av digital undervisning og studier hjemmefra. Som en del av DigiTrans-prosjektet har vi tidligere undersøkt hvordan studentene opplevede nedstengingen i vårsemesteret. Denne oppfølgingsundersøkelsen har sett på hvordan studentene opplevde studiesituasjonen høsten 2020. Data ble samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle studenter ved UiB. 2902 studenter deltok i undersøkelsen og studenter fra alle universitetets fakulteter er representert.

Rapporten presenterer UiB-studentenes opplevelse av studiesituasjonen for høstsemesteret både generelt og på fakultetsnivå. Den sammenlignet også studentenes opplevelser av høstsemesteret med opplevelsene av vårsemesteret 2020 etter nedstengingen 12. mars Funnene viser at det er små endringer i studentenes opplevelse av UiB sin tilrettelegging fra vår til høst, men at utfordringer knyttet til sosiale, praktiske og tekniske aspekter ved å studere digitalt hjemmefra dessverre oppleves av flere studenter. Det er tydelig at særlig mangelen på et sosialt studiefelleskap og vansker med å strukturere en digital studiehverdag rammer svært mange studenter.

Last ned rapporten

All News

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway