SLATE med fire arrangementer på Lærernes dag 2024

December 20, 2023

Vi er stolte av å kunne dele at SLATE har fått gjennomslag på fire foreslåtte arrangement til Lærernes Dag 2024. Arrangementene vil ta sted på 26. januar 2024

Om arrangementene:

DALI-prosjektet: Hvordan fremme data literacy gjennom spill av forsker Fride Haram Klykken

Innhold: Presentasjon av DALI-prosjektet (Data Literacy for Citizenship) som fokuserer på å fremme data literacy gjennom ulike spill og ressurser. DALI-verktøykassen inneholder spill og læringsressurser tilgjengelig på norsk, spansk, tysk, og engelsk, med ulike formater som Print-and-plays, digitale minispill, escape boxes, og et nedlastbart brettspill. Workshopen gir deltakerne innsikt i prosjektets tilnærming til spillbasert læring, inkludert praktisk prøvespilling av et av spillene.

Co-design av spillbasert læring av forsker Fredrik Breien

Innhold: Introduksjon til eLuna, et co-design rammeverk fra SLATE, som gir lærere og teknisk personell muligheten til å designe spillbaserte læringsmiljøer for bruk i undervisning. eLuna bygger på spillkarakteristikker og narratologi for å forbedre engasjement, motivasjon, og læringsutbytte. Co-design seansen utføres i en moderert kreativ workshop på 45 til 60 minutter.

Intro til kunstig intelligens i utdanning av professor Barbara Wasson

Innhold: Kunstig intelligens har blitt synonymt med ChatGPT - men det er mye mer enn det. I denne presentasjonen vil du lære om den historiske bruken av kunstig intelligens i utdanningen frem til dagens bruk. Kritiske spørsmål knyttet til bruken av kunstig intelligens i utdanningen vil også bli presentert.

Med hele verden som klasserom av professor Cathrine Edelhard Tømte

Innhold: Digitaliseringen åpner opp for at elever kan ha hele verden som klasserom, og det gir unike muligheter til å bli kjent med andre lands erfaringer, kulturer og systemer. Slik kan vi sørge for å utvikle globalt medborgerskap og herunder også digitalt medborgerskap. Det finnes mange eksempler på hvordan vi kan få til dette, både for de yngste elevene og de eldste. Her utforsker vi muligheter og utfordringer knyttet til det å samarbeide på tvers av landegrensene.  Bidraget baserer seg på boken "Lærerrollen i endring. Digitale transformasjoner i studentaktiv undervisning, danning og utdanning" fra Universitetsforlaget, som lanseres primo januar 2024.

Klikk her for mer info om Lærernes dag 2024

All News

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway