Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning


AVT-prosjektet har utarbeidet et rammeverk for læringsanalyse. Formålet med rammeverket er å støtte tilpasset undervisning og anbefaling av relevante læringsressurser. Rammeverket består av:

  • Fagkartet, et felles referansesett for fagområder og tema innen tall og algebra. 
  • AVT-HUB som sammen med Nye Feide sikrer at integrering av aktivitetsdata fra flere leverandører ivaretar tilgangsstyring og personvern. 
  • Spesifikasjon av hvordan aktivitetsdata skal leveres på xAPI-format.
  • Læringsmodellen beskriver hvordan Mitt fagkart kan utvides til en Open Learner Model med analyse- og anbefalingsalgoritmer for å støtte tilpasset undervisning.
  • Mitt fagkart for elever, lærere og foresatte som viser hvilke data som er samlet inn om en elev og gir en oversikt over elevens faglige nivå. 

AVT prosjektet har også gjort analyser på aktivitetsdata fra 2 leverandører, samt intervjuet 4 fra Oslo Kommune ved Utdanningsetaten, 12 lærere, og 12 fra leverandører. Prosjektet konkluderer med at: 

  • Digitale verktøy kan utgjøre en støtte i lærerens undervisning- og vurderingspraksis MEN det er motsetninger i forståelse av hva dette betyr blant aktørene
  • Læringsanalyse og adaptiv læring åpner for nye muligheter for individuell tilpasning MEN det er viktig at opplæringen som helhet ikke reduseres til individuell oppgaveløsning, men også inkluderer læring i felleskap gjennom dialog, samarbeid og praktiske aktiviteter
  • Videre forskning trengs for å gi svar på de muligheter og utfordringer som læringsanalyse vil bringe inn i skolen, samt merverdi for de ulike aktørene

Læringskomiteen under Standard Norge har bistått prosjektet med å utarbeide et statusdokument angående arbeid med format på aktivitetsdata.

AVT rapporter:

Hansen, C., Morlandstø, N., Jørgensen, B. & Bjønness, K. (2017). Projektet Dataporten for gunnopplæringen. KS FOU-prosjektet 174018, Læringsanalyse. SLATE Research Report 2017-1, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Morlandstø, N.I., Hansen, C.J.S., Wasson, B., Bull, S. (2019). Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning: Sluttrapport. SLATE Research Report 2019-1, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-994238-7-8

Wasson, B., Morlandstø, N.I. & Hansen, C.J.S. (2019). Sammendrag av SLATE Research Report 2019-1: Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning (AVT), Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Wasson, B., Morlandstø, N.I. & Hansen, C.J.S. (2019). Summary of SLATE Research Report 2019-1: Activity Data for Assessment and Activity (AVT), Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Viktig linker:

Project Period:

June 2017 - May 2019

Project Period:

June 2017

May 2019

Funded By:

KS FoU-prosjekt 174018-Læringsanalyse

Project Leader:

Nina Morlanstø

Project Members:

SLATE: Cecilie Hansen, Barbara Wasson, Christoph Trattner; UDE: Brian Jørgensen, Ellef Fange Gjelstad, Frode Nygård, Kjersti Bjønness; KS: Ellen Karin Toft-Larsen, Hilde Ravnaas

Project Partners:

More Relevant Projects

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway