LA@UiB

DigiTrans rapport om studiesituasjonen høsten 2020

Kjære UiB-tilsette!

Universitet i Bergen (UiB) stengde våren 2020 tilgangen til «campus» for tilsette og studentar på grunn av den pågåande situasjonen for å hindre spreiing av koronaviruset. UiB har aldri tidlegare vore i ein liknande situasjon og vi veit lite om kva konsekvensar dette har hatt for studentar og tilsette. UiB har derfor iverksett forskingsprosjektet DigiTrans, leia av Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) for å undersøke korleis endringane har påverka undervisinga. Denne spørjeundersøkinga for tilsette inngår i dette prosjektet.

Formålet med undersøkinga er todelt:

- Vi vil sjå på korleis stenginga har påverka undervisningssituasjonen for våre tilsette.

- Vi vil lære av hendinga og forstå kva vi kan betre i framtidige semester.

Det er derfor særs viktig for oss at du som tilsett svarer på undersøkinga. Undersøkinga er anonym og går ut til alle tilsette som underviser ved Universitetet i Bergen (tilsette som ikkje underviser skal ikkje svare). Ingen personidentifiserande data vert samla inn og det er frivilleg å delta.

*****

Undersøkelsen tek omtrent 20 - 30 minutt å svare på. Vi vil spørje om undervisinga di og arbeidssituasjonen.

Deltakarar er med i trekkinga av byGAVEKORT til ein verdi av 1000 kroner. 5 vinnarar vert trekt. Frist for å delta er 15. september.

Klikk her for å delta (nynorsk-versjon)

Klikk her for å delta (bokmål-versjon)

Spørsmål vedrørende spørreundersøkelsen eller forskningsprosjektet DigiTrans som helhet kan rettes til Postdoc Kjetil Egelandsdal eller SLATE direktør Professor Barbara Wasson

Denne e-posten går ut til alle vitskapleg tilsette ved UiB.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway