LA@UiB

Invitasjon til å delta:
Studentundersøkelse om studiesituasjonen  ved Universitetet i Bergen, våren 2020

Kjære student!

Universitet i Bergen (UiB) har våren 2020 måttet stenge tilgangen til «campus» for ansatte og studenter på grunn av den pågående situasjonen for å hindre spredningen av koronaviruset. UiB har aldri tidligere vært i en lignende situasjon og vi vet lite om hvilke konsekvenser dette har hatt for studenter og ansatte. UiB har derfor iverksatt forskningsprosjektet DigiTrans, ledet av det Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) for å se på hvordan endringene har påvirket undervisnings- og studiesituasjonen. Denne spørreundersøkelsen for studenter inngår i dette prosjektet.

Formålet med undersøkelsen er todelt:

- Vi vil se på hvordan nedstengningen har påvirket undervisningssituasjonen for våre studenter.

- Vi ønsker å lære av sitasjonen og forstå hva vi bør forbedre og endre inn mot neste semester.

UiB ønsker å tilby dere studenter de beste muligheter for god undervisning. Det er derfor svært viktig for oss at du som student besvarer denne undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym og går ut til alle studenter ved Universitetet i Bergen. Ingen personidentifiserende data vil bli samlet inn og det er frivillig å delta.

*****

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å svare på. Vi vil spørre om undervisningen og din studiesituasjon.  

Deltakere er med i trekningen av byGAVEKORT til en verdi av 1000 kroner. 5 vinnere vil bli trukket.

Klikk her for å delta (bokmål-versjon)

Klikk her for å delta (nynorsk-versjon)

Spørsmål vedrørende spørreundersøkelsen eller forskningsprosjektet DigiTrans som helhet kan rettes til Postdoc Kjetil Egelandsdal eller SLATE direktør Professor Barbara Wasson

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway