Webinar

Kunstig Intelligens og Læringsanalyse i Utdanning & Rapport lansering

January 11, 2022

16 Februar, 10:00-14:00

16 Februar, 10:00-14:00

Online, Zoom

Program

Læringsanalyse  (på engelsk «Learning Analytics») og kunstig intelligens har blitt framhevet som et virkemiddel mot mange av undervisningssektorens problemer og de siste årene har bruken av teknologi i utdanning økt betraktelig på tvers av alle nivåer. Den pågående pandemien har kun intensivert trenden.

Med økende bruk av digitale verktøy i skoler, og utvikling av disse, øker også behov for kunnskap rundt innsamling av data og personvern. Personovernsregelverket består av EUs personvernsordning, også kalt GDPR, og supplerende nasjonale regler, og er full av nyanser som i noen tilfeller kan fremstå som vanskelige og utilgjengelige.

SLATE har glede av å invitere til seminaret «Kunstig Intelligens og Læringsanalyse i Utdanning» der personvernregelverket er hovedtema. I samarbeid med Datatilsynet, KS, UDE Oslo Kommune, skal SLATE lansere sluttapporten fra FOU-prosjektet Aktivitetsdata for vurdering og tilpassing sin deltakelse i Datatilsynets sandkasse om ansvarlig kunstig intelligens.

Webinaret har to deler:

Del 1: Webinar om LA og KI i utdanning

Del 2*: Lansering av Sandkasse sluttrapport om Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning i grunnopplæringen (i samarbeid med KS, Datatilsynet og UDE, Oslo Kommune).

 * det er mulig å bare følge med del 2

Erfaringene vi har gjort oss i sandkassen vil være relevant for alle som jobber med digitaliseringen i skolen, men spesielt personvernombud, digitaliseringsrådgivere i skolesektoren, nasjonale myndigheter og leverandører av læringsteknologi vil ha nytte av å få innsikt i prosjektet.  Det har også litt overføringsverdi for personvernsarbeid utover skolesektoren.

Alle som er interessert er velkommen.

Sluttrapporten

Opptaket av webinaret finner du her.
Presentasjonene fra webinaret:

DEL 1:

Kunstig Intelligens og LA i utdanning

GDPR og KI

DEL 2:

AVT: Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning

Sandkasse: Kunstig Intelligens i grunnutdanningen

Sandkasse for kunstig Intelligens. Rettslig grunnlag

Hva er sandkassen og hvorfor var det viktig med AVT-prosjektets deltakelse?

Om AVT-prosjektet generelt:

Læringsanalyse i skolen - KS

Om AVT i sandkassa:

KS | Datatilsynet

Undersøker viktige prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse - KS

Om Sandkassa generelt:

Sandkassesiden | Datatilsynet

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway