Seminar

Læringsanalyse og Kunstig Intelligens i Utdanning

January 11, 2022

16 Februar, 10:00-14:00

F2F @ SLATE / Zoom

Læringsanalyse  (på engelsk «Learning Analytics») og kunstig intelligens har blitt framhevet som et virkemiddel mot mange av undervisningssektorens problemer og de siste årene har bruken av teknologi i utdanning økt betraktelig på tvers av alle nivåer. Den pågående koronapandemien har kun intensivert trenden.

Med økende bruk av digitale verktøy i skoler, og utvikling av disse, øker også behov for kunnskap rundt innsamling av data og personvern. Personovernregelverket består av EUs personvernsordning, også kalt GDPR, og supplerende nasjonale regler, og er full av nyanser som i noen tilfeller kan fremstå som vanskelige og utilgjengelige.

SLATE har glede av å invitere til seminaret «Kunstig Intelligens og Læringsanalyse i Utdanning» der personvernregelverket er hovedtema og hvor vi skal dele vår erfaring fra arbeidet med Datatilsynets Sandkasse for KunstigIntelligens.

 

Seminaret er rettet mot de som designer og utvikler applikasjoner / verktøy som skal brukes innen utdanningssektoren, men alle som er interesset i KI og LA i utdanning er velkommen.

Påmeldingsskjema finner du her.

Seminarholdere:

Barbara Wasson er direktør ved SLATE og Professor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, ved Universitet i Bergen. Hun har en PhD i kunstig intelligens innen utdanning/læring fra Canada og har vært involvert i forskning innen teknologistøttet læring siden 1983 og har undervist i kunstig intelligens innen utdanning/læring siden 1995. Hun har over 200 publikasjoner om Technology Enhanced Learning. Gjennom SLATE er hun involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen læringsanalyse og bruk av kunstig intelligens innen utdanning.

Malgorzata Agnieszka Cyndecka er førsteamanuensis ved Juridisk fakultetet, Universitet i Bergen og en ekspert på personvern/ GDPR. Med sin juridiske kompetanse bidrar hun SLATE i analyse av personvernrettslige utfordringer gjennom bruk av algoritmer for å analysere elevers personopplysninger anvendt for tilpasset undervisning. I forbindelse med Datatilsynets Sandkasse for Kunstig Intelligens har hun skrevet grunnlagsdokumentet for bruk av adaptive systemer i skoler i Norge.

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway