Intervju: Postdoktor Anja Salzmann om Datareisen og personvern

Intervju: Postdoktor Anja Salzmann om Datareisen og personvern

April 12, 2023

Digital Norway har publisert et flott intervju med vår SLATE-kollega, postdoktor Anja Salzmann, om dybdekurset "Datareisen". Anja gir et kritisk blikk på den digitale delingen og bruken av våre data i hverdagen.
Illustrasjon: Skjembilde fra datareisen.no.

Hver gang du bruker mobilen din, nettbrett, datamaskiner, smarte TV-er, Teslaer, robotstøvsugere og stemmestyrte høyttalere, registreres det data som direkte eller indirekte sier noe om deg.

"Både kommersielle og offentlige aktører bruker algoritmiske beslutningssystemer som involverer behandling av persondata. Vi må stille spørsmålstegn ved måten dette gjøres på, og hvor lite innsyn og kontroll vi ofte har over det", sier vår kollega ved SLATE, Anja Salzmann, i et nytt intervju med Digital Norway.

Kunnskap om data og digitalisering er blitt avgjørende for å delta i arbeidslivet og forstå samfunnet rundt oss. Men hvordan fungerer den digitale verden? Og på hvilken måte angår det deg og dine omgivelser?

"Det har både etiske, filosofiske og praktiske implikasjoner idet mennesker behandles som dataobjekter," forteller Anja Salzmann. "I alt dette er personvern en nøkkel", mener Salzmann. "Uten det kan vi rett og slett ikke ha et demokrati – fordi vi blir manipulerbare hvis vi ikke har en fundamental form for privat- og intimsfære hvor vi kan ha frie tanker og utvikle egne meninger og informere oss".

Anja Salzmann er en av bidragsyterne i det digitale kurset Datareisen, som hun forteller om i intervjuet.

Datareisen er et nytt og gratis kurs utviklet av Digital Norway og Universitetet i Bergen (representert av SLATE). Kurset gir en grunnleggende innføring i den digitale virkeligheten med utgangspunkt i data.

Kurset blir brukt som en del av pensum ved flere emner ved UiB, og er samtidig gratis tilgjengelig for alle.

Andre bidragsytere fra SLATE er SLATEs leder, Professor Barbara Wasson, forsker Jeanette Samuelsen, forsker Fredrik Breien, og førsteamanuensis Malgorzata Cyndeka.

Les det ferske intervjuet med Anja Salzmann.

Notis: Fredag den 14. april 10:00 - 12:00 skal Anja Salzmann ta for seg et relatert tema under det nyeste UiB AI-seminaret ved Universitetet i Bergen: "Datafication of education - constructing education and knowledge through data".

All News

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway