Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning 2 (AVT2)


AVT2 bygger videre på AVT-prosjektet som utarbeidet et rammeverk for læringsanalyse og kunstig intelligens i skole. Formålet med rammeverket er å støtte tilpasset undervisning og anbefaling av relevante læringsressurser.

Formålet med AVT2:

 • Involvere flere leverandører, kommuner og skoler
 • Utvide til flere fagområder, inkludert videreutvikling av fagkartet
 • Videreutvikle integrasjonsløsningen for aktivitetsdata via nye Feide
 • Mer omfattende forskning på læringsanalyse og bruk av aktivitetsdata samt utvikling og utprøving av en læringsmodell (Open Learner Model, OLM)
 • Utvikle en applikasjon, Mitt fagkart (Open Learning Model, OLM) med en læringsmodell som gir informasjon om elevene og som brukes til å optimalisere søk etter innhold
 • Utvikle en løsning for å hente informasjon om tilgjengelige læringsressurser basert på metadatamerking (NS 4180)  (bygger på spesifikasjonen som Utdanningsdirektoratet, gjennom leverandøren Conexus, utarbeider)
 • Bidra med innsikt og innspill til relevante aktører som jobber for å styrke personvernet for elever i deres læringsarbeid, og se på hvordan infrastruktur og retningslinjer kan gjøre det enklere for både leverandører og skoleeiere å oppfylle regelverket
 • Bidra til å utvikle infrastruktur for å teste alternative anskaffelses- og betalingsmodeller for å kunne realisere gevinstene som prosjektet adresserer


Resultaltmål:

 • Fagkartet, et felles referansesett for fagområder og tema innen matematikk, engelsk, naturfag og norsk
 • Sentralt API for aktivitetsdata
 • Oppdatert spesifikasjon av hvordan aktivitetsdata skal leveres på xAPI-format
 • Tagging Tool for leverandører for å tagge sine oppgaver mot Fagkartet
 • Mitt fagkart (basert på open learner model-teknologi og analyse- og anbefalingsalgoritmer) for elever, lærere og foresatte som viser hvilke data som er samlet inn om en elev og gir en oversikt over elevens progresjon i de forskjellige emner
 • Innholdssøk parameter
 • Anskaffelses- og betalingsmodeller

Arbeidet med Fagkart og Mitt fagkart bygger på den nye læreplanen LK20.

AVT rapporter:

Hansen, C., Morlandstø, N., Jørgensen, B. & Bjønness, K. (2017). Projektet Dataporten for gunnopplæringen. KS FOU-prosjektet 174018, Læringsanalyse. SLATE Research Report 2017-1, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Morlandstø, N.I., Hansen, C.J.S., Wasson, B., Bull, S. (2019). Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning: Sluttrapport. SLATE Research Report 2019-1, Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). ISBN: 978-82-994238-7-8

Wasson, B., Morlandstø, N.I. & Hansen, C.J.S. (2019). Sammendrag av SLATE Research Report 2019-1: Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning (AVT), Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Wasson, B., Morlandstø, N.I. & Hansen, C.J.S. (2019). Summary of SLATE Research Report 2019-1: Activity Data for Assessment and Activity (AVT), Bergen, Norway: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Viktig linker:

Project Period:

okt.2019 - des.2022

Project Period:

October 2019

January 2022

Funded By:

KS FoU-prosjekt 174018-Læringsanalyse

Project Leader:

Barbara Wasson

Project Members:

SLATE: Malgorzata Cyndecka, Gleb Belokrys, Cecilie Hansen, Maria Ovchinnikova, Jeanette Samuelsen, Susan Bull, Barbara Wasson; UDE: Brian Jørgensen, Nicklas Holm (AVT2 prosjekt leder) KS: Lene Karin Wiberg

Project Partners:

More Relevant Projects

‍Visiting Address:

Christiesgate 12, 2nd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway