LA@UiB

LA@UiB

SLATE er et globalt forskningssenter som jobber for å fremme læringsvitenskapene. Gjennom integrert forskning har vi som mål å utvide grensene for læring og teknologi. Vi ser blant annet på hvordan metoder som læringsanalyse, datavisualisering, maskinlæring og data mining kan brukes for å forbedre læring og undervisning.

Hvorfor datautveksling?

Utveksling av data tillater SLATE å forske på hva som får studenter til å lykkes faglig under høyere utdanning. Formålet med forskningen er å forbedre læring for den enkelte student. Blant annet vil vi tilby studenter visualiseringer ("dashboards") som kan vise informasjon om læring i enkelte kurs, og å utvikle systemer som tilbyr individuelle anbefalinger (for eksempel med tanke på studieteknikk, læremateriell og kurs).

Hvordan foregår datautveksling?

For at SLATE skal få tilgang til dine resultat og aktivitetsdata, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningslovens § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger. Når ditt samtykke er gitt vil dine data overføres til SLATE ved jevnlige intervaller. SLATE ønsker å lagre dataene på ubestemt tid, da vi skal i gang med flere prosjekter for å forbedre læring.

Data vil utelukkende behandles av SLATE for læringsanalyse forskning; følgelig vil data ikke brukes til studentvurdering eller andre formål som kan få direkte konsekvenser for enkeltindivider. Daglig ansvarlig for prosjektet vil ha tilgang til direkte personidentifiserende opplysninger (UiB bruker-id), tre forskere ved SLATE vil ha tilgang til pseudonymiserte personopplysninger (av-identifisert bruker-id). Prosjektet er meldt til og godkjent av personvernombudet for forskning (epost: personvernombudet@nsd.no). Deltakelse i forskningen er frivillig og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Hvilke data utveksles?

Data fra MittUiB: Gitt ditt samtykke vil SLATE motta aktivitetslogger over dine handlinger innenfor Canvas LMS. Dette kan for eksempel knytte seg til pålogging, besøk av kurssider, åpning av forelesningsnotater og andre filer, oppgaver, innleveringer, diskusjoner, quiz, kalender, litteraturliste og kunngjøringer. I de tilfeller det er tilgjengelig vil også resultatdata (f.eks. foreløpige kurskarakterer) og informasjon om kursdeltakelse kunne overføres. I tillegg vil din bruker-id overføres (lagres av-identifisert).

Data fra Felles Studentsystem: Gitt ditt samtykke vil SLATE motta data fra Felles Studentsystem (Universitetet i Bergens studentregister) om dine nåværende/tidligere studieprogram, aktive/tidligere emner, eksamensresultater og individuelle pålogginger til Studentweb. I tillegg vil bruker-id (lagres av-identifisert), kjønn, fødselsår og postnummer (fra semesteradresse) overføres.

Data fra MittUiB og Felles Studentsystem kobles på bakgrunn av av-identifisert bruker-id.

Andre opplysninger

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes per epost til daglig ansvarlig, stipendiat Jeanette Samuelsen (epost: jeanette.samuelsen@uib.no).

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway