internasjonal konferanse

dialogisk pedagogikk, kreativitet og læring - ENGlish

3. juni 2019

EGGET - Studentsenteret, Universitetet i Bergen

registrer

Invitasjon

Lærere, rektorer, lærerutdannere, undervisere, forskere og studenter i pedagogikk og andre fag samt andre som er interesserte i utdanning, er velkomne til å delta. Konferansen er støttet av Universitetsfondet ved UiB.

Det er ikke konferanseavgift, men vennligst registrer deg innen 1.mai 2019.

På denne konferansen vil vi:

  • undersøke noen grunnleggende teorier for dialog, læring og kreativitet
  • diskutere ulilke internasjonale tilnærminger til dialogisk pedagogikk i dag
  • undersøke sammenhengen mellom dialogisk pedagogikk og kreativitet
  • diskutere noen empiriske forskningsstudier og dialogisk undervisningspraksis

Velkommen!

Ingunn Johanne Ness og Olga Dysthe

Om foreleserne

Robin Alexander, professor emeritus, Cambridge University, UK er en av de fremste forskerne innen dialogisk undervisning i England. Fra midten på 90-tallet gjennomførte han en storstilt sammenlignende studie av undervisning i 5 land: Culture and Pedagogy: international comparisons in primary education (2001), som påvirket hans interesse for å fremme dialogisk undervisning, jfr. Towards Dialogic Teaching: rethinking classroom talk (2004, 5thed. 2017), Education as Dialogue (2006). Hans siste artikkel Developing dialogic teaching: genesis, process, trial (2018) er basert på et omfattende intervensjonsprosjekt fra 2014- 17 og en randominsert kontrollstudie som viste at “dialogic teaching improved the engagement, learning and attainment of disadvantaged pupils”.
Rupert Wegerif, professor, Cambridge University, UK, er co-director av Cambridge Education Dialogue Research Group (CEDiR), med målsetting om å utvikle et global forskningsfellesskap innen dialogisk tilnærming til undervisning. Han er spesielt opptatt av dialogisk undervisningsteori, så vel som internett og nye media som redskap for dialogisk pedagogikk og kreativitet. Jfr bøkene: Dialogic education and technology: Expanding the space of learning (2007), Mind-Expanding: Teaching for Thinking and Creativity (2010), Dialogic: Education for the Internet Age (2013) og Dialogic Education: Mastering core concepts through thinking together (2017).
Eugene Matusov, professor ved School of Education, Delaware University, USA. Matusov er redaktør av on-line tidsskriftet Dialogic Pedagogy Journal og har skrevet boka Journey into dialogic pedagogy (2006). Han var født i Sovjet Unionen, studerte psykologi i Vygotsky-tradisjonen og var lærer før han emigrerte til USA. Han er spesielt opptatt av Bakhtin og sosiokulturell tilnærming til studiet av læring.
Per Fibæk Laursen, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus universitet, er en innflytelsesrik dansk pedagogisk forsker som deltar aktivt i debatten om skolen med stadig nye publikasjoner, feks trilogien: Drop ambitionerne - og lav bedre undervisning (2015), Didaktiske ambitioner: alle elever med (2017), Dialog. Realistiske ambitioner for folkeskolen (2017).
Olga Dysthe, professor emeritus ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Bergen. Dysthe har publisert en rekke artikler og bøker om dialogisk tilnærming til skriving, tilbakemelding og undervisning, feks Det flerstemmige klasserommet (1995), Dialog, samspel og læring (2001) og Dialog-basert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom (2012).
Ingvill Rasmussen, professor ved Pedagogisk Institutt, Universitet i Oslo. Hennes sentrale forskningsfokus er hvordan digital teknologi endrer måtene vi kommuniserer, forstår og lærer fra erfaringer. Hun er med i DiDiAC prosjektet med Cambridge University og bruker Mercers konsept ‘thinking together’. Viderer har hun publikasjonen Læringsressurser og lærerrollen – et partnerskap i endring? og DiDiAC-prosjektet: Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler (2017).
Ingunn Johanne Ness, PhD og Seniorforsker ved the Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), UiB. Ness forsker på tverrfaglighet, innovasjon og kreativitet i både utdanning og arbeidsliv og har særlig interesse for dialogisk pedagogikk. Hun star i en sosiokulturell teoretisk tradisjon og har flere nye publikasjoner på feltet: Behind the Scenes: How to research creativity in multidisciplinary groups (2019) og Polyfoni og kreative kunnskapsprosesser i klasserommet (in press).

FORELØPIG PROGRAM

08.30 - 09.00
Registrering​

09.00 - 09.15    
Velkommen og introduksjon til temaene

​09.15 - 10.00
Robin Alexander - Dialogic teaching: theory, practice and results

10.00 - 10.10    
Spørsmål og kommentarer

​10.10 - 10.30    
Pause med musikk

​10.30 - 11.15    
Eugene Matusov - Bakhtin, Vygotsky, and dialogic learning

11.15 - 11.30    
Spørsmål og kommentarer​

11.30 - 12.00    
Olga Dysthe - The interaction of writing and talking in dialogic practice

12.00 - 13.00    
Lunsj​

13.00 - 13.45    
Rupert Wegerif - Dialogue and creativity in a digital age

13.45 - 14.00    
Spørsmål og kommentarer​

14.00 - 14.30      
Ingvill Rasmussen - "Thinking together’ and digital tools

14.30 - 15.00    
Ingunn Johanne Ness - Creativity and dialogic processes in higher education​

15.00 - 15.30    
Kaffepause​

15.30 - 16.15    
Per Fibæk Laursen - An overarching perspective on dialogic pedagogy in schools today

16.15 - 16.30    
Spørsmål og kommentarer

​16.30 - 17.30    
Paneldiskusjon - Alexander, Matusov, Wegerif, Laursen, Dysthe

ORGANIZER

Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

ORGANISING COMMITTEE:

Ingunn Johanne Ness (SLATE)
Olga Dysthe (SLATE & iPED)

CONTACT

Ingunn Johanne Ness

LOCATION

Auditorium EGGET, Studentsenteret
Parkveien 1, University of Bergen (UiB),
Bergen, Norway
registrer
Back to the top

‍Visiting Address:

Vektergården, Christiesgate 13, 3rd floor

Postal Address:

University of Bergen
PO Box 7807
N-5020 Bergen, Norway